Boys Varsity Soccer, Henry W Grady Boys Varsity Soccer · Grady Boys Varsity Soccer vs. North Springs 3/7